fhána – Niji wo Ametara (TV size)

‘Niji wo Ametara’, OP song of the Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru anime by fhána. Continue reading